Flingan`s

 Andlig vägledning/Samtal

Inför en Andlig Vägledning "känner jag in dig" via ditt namn. 

Jag plockar upp information från ditt Inre och från ditt Högre Jag. Jag skriver ner den informationen jag fått till mig och förmedlar det sedan till dig då du kommer så kan vi använda det som en utgångspunkt för vårt samtal.

Andlig vägledning är ett redskap för dig att öppna upp, förstå och komma närmare din potential, det som verkligen är DU.

Vi människor fastnar så lätt i invanda mönster och reaktioner som vi en gång i livet lärde oss och som då behövdes, kanske ända från barnsben. Av gammal vana gör vi samma, för det mesta omedvetna, val som "vi alltid gjort".

Under en Andlig vägledning kan du komma att förstå varför du gör vissa val. En anledning som du kanske glömt bort eller förträngt. Andlig vägledning gör dig uppmärksam och ger dig insikter som gör att du lättare kan göra medvetna val som rimmar bättre med din nuvarande livssituation. Jag som vägledare kan inte ta beslut eller bestämma hur du i fortsättningen ska göra utan jag kan bara ge dig förståelse för dig själv och livet runt dig. Den förståelsen kan i sin tur leda till att du kan göra de förändringar och de annorlunda val som leder till att du kan leva ditt liv i Din sanning.

Andlig vägledning ger dig Energi, Insikter och Redskap som hjälper dig komma framåt i ditt liv.

Du kan komma till en Andlig vägledning med specifika frågor, komma med en känsla av att allt inte är så bra som det "borde" eller kanske har du "bara" ett behov av att prata med någon som är opartisk.

 

Andlig Vägledning/Samtal kan också ges per telefon.

För dig som av olika anledningar inte kan ta dig till min praktik i Farsta, kanske bor du i en annan stad, så finns möjligheten att få Andlig Vägledning per telefon. Det går till på samma sätt som jag beskriver ovan. Du behöver kontakta mig per mail, telefon eller sms för att boka en tid.

Senast 60 minuter innan bokad tid bör jag se din Swshbetalning. 

Kom ihåg att skriva dina mobil/mailuppgifter så att jag kan ta kontakt med dig.

Välkommen att höra av dig!