Flingan`s

 Andlig vägledning

Inför en Andlig Vägledning "känner jag in dig" via ditt namn. Jag plockar upp information från ditt Inre/ditt Högre Jag.

Jag skriver ner den information jag fått och förmedlar det till dig då du kommer. Så har vi det som en utgångspunkt. 

Andlig vägledning är ett redskap för dig att öppna upp, förstå och komma närmare din potential.

Vi människor fastnar så lätt i invanda mönster och reaktioner som vi en gång i livet lärde oss och som då behövdes, kanske ända från barnsben. Av gammal vana gör vi samma, för det mesta omedvetna, val som "vi alltid gjort".

Under en Andlig vägledning kan du komma att förstå varför du gör vissa val. En anledning som du kanske glömt bort eller förträngt. Andlig vägledning gör dig uppmärksam och ger dig insikter som gör att du lättare kan göra medvetna val som rimmar med din nuvarande livssituation. Jag som vägledare kan inte ta beslut eller bestämma hur du i fortsättningen ska göra utan jag kan bara ge dig förståelse för dig själv och livet runt dig. Den förståelsen kan i sin tur leda till att du kan göra de förändringar och de annorlunda val som leder till att du kan leva ditt liv i Din sanning.

Andlig vägledning ger dig Energi, Insikter och Redskap som hjälper dig komma framåt i ditt liv.

Du kan komma till en Andlig vägledning med specifika frågor, komma med en känsla av att allt inte är så bra som det "borde" eller kanske har du "bara" ett behov av att prata med någon som är opartisk.