Flingan`s

Själsspegling

En bild säger mer än 1000 ord, säger ordspråket.

Då vi använder språket är vårt intellekt påkopplat och vi tänker, analyserar och värderar. För att komma på djupet, till vårt Inre, där vi faktiskt har de flesta svaren på våra Livsfrågor, behöver vi koppla bort Intellektet.

Frågor som t ex:

Varför är jag inte så lycklig som jag "borde" vara?

Varför känner jag mig misslyckad?

Varför gör jag samma fel/val gång på gång? eller

Hur kommer jag vidare i min personliga utveckling?

Via en metod, Enkaustik Art, som innebär att du med värme och vaxfärg skapar en bild. En bild som jag sedan gör en avläsning på och som vi sedan i lugn och ro samtalar kring.

Du kan på så sätt få en förklaring till varför du gör de val du gör och hur du sedan kan förändra och komma vidare. Att hitta din Potential.

Unna dig själv att Leva Ditt Liv på det allra bästa sättet och släpp taget om allt som du inte behöver i Nuet.