Flingan`s

GDPR

Information jag har om Dig

Jag använder mig av journalanteckningar som jag skriver för hand. Dessa förvaras i pärmar och under natten inlåsta i ett låstbart arkivskåp. På journalateckningen har jag ditt namn registrerat och eventuellt telefonnummer.

Syftet med journalanteckningarna är att kunna följa behandlingen och eventuella avvikelser. Du har rätt att närsomhelst begära att journalanteckningarna makuleras. 

Journalanteckningarna delas inte med någon utan används endast av mig.

 

Boka Direkt

Jag använder mig av ett bokningssystem som heter Boka Direkt. I det bokningssystemet registreras endast ditt namn, telefonnummer och  din mailadress. Registreringen ligger kvar men kan, om du så önskar efter att du inte varit aktiv hos mig under längre tid, begära att jag tar bort dig ur kundregistret.

 

KLARNA

Företaget är anslutet till Klarna. Om du väljer att betala via Klarna så behöver du uppge ditt personnummer men det är endast då som den uppgiften registreras.

 

Visma Administration

Jag använder mig av ett bokföringssystem som heter Visma. Då jag skriver Faktura och/eller Kontantkvitto registrerar jag endast ditt namn och adress.