Flingan`s

 Massage

Lär känna din kropp

Massage är en mycket verkningsfull metod för att lösa muskelspänningar som i sin tur kan orsaka värk i leder och muskler, huvudvärk, stressymtom m m.

Massage är också mycket bra i avslappningssyfte och har en positiv inverkan på immunförsvaret.

Du kan välja på massage i 45, 60 eller 90 minuter.