Flingan`s

SjälsGodis

Under denna behandling får du:

Måla en bild

Avläsning av bilden

Andlig Vägledning

allt avslutas med Healing

Avläsning: jag gör en avläsning av den bild du målat.

Andlig Vägledning: Du får här möjlighet att fråga om något som framkommit i avläsningen eller någon annan fråga du tänkt på.

Healing: Healing är en Universell metod och består av Kärleksfull energiöverföring från det Högsta Ljuset.